Özgeçmiş

Dr. A. Burçak Kabaoğlu

1966 yılında Ankara’da doğmuşum. 1983 yılında Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nden, 1989 yılında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı yıl SB. Şişli Etfal Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanlık eğitimime başladım. 1995 yılında genel cerrahi uzmanı oldum. Asistanlığımın son senesinde laparoskopik cerrahi temel eğitim sertifikası ile birlikte zaten çok sevdiğim genel cerrahi pratiğine beni daha da bağlayan, laparoskopik cerrahi eklendi. 1997 yılının Aralık ayında ise halen çalışmakta olduğum Amerikan Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladım.

Mesleki uygulamalarım içinde, beraber çalıştığım hocalarım ve uzman arkadaşlarımla birlikte laparoskopik cerrahide hatırı sayılır deneyimimiz oldu ve halen oluyor. Karşılaştığım cerrahi problemler için aklıma gelen ilk çözüm hep laparoskopik cerrahi oluyor. Zamanla farkettim ki hızla açık cerrahi uygulamalarından uzaklaşmışım ve yaptığım işlerin neredeyse tümü laparoskopik cerrahi olmuş. Ve son zamanlarda iyice emin oldum ki herni onarımları benim en çok sevdiğim ve yaptığım ameliyatlar. Sizin alanınız ne diye soranlara, ben laparoskopik cerrahım diyebilirim.  

Bu siteyi kurmamdaki amacım da birikmiş bu deneyimi daha çok kişiye ulaştırabilmek ve onların sorunlarına küçük de olsa katkıda bulunabilmek.

 

Üye Olunan Dernekler

  • Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Fıtık Derneği (Kurucu Üye)
  • European Hernia Society
  • European Association for Endoscopic Surgery
Dr. A. Burçak Kabaoğlu

DR. A. BURÇAK KABAOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı

Kongre Katılım Belgeleri
Amerikan Hastanesi

444 3 777

Amerikan Hastanesi
  Güzelbahçe Sk. No:20 34365 Nişantaşı / İSTANBUL